Steektrappen via steektrap.be

Steektrap

Wat is een steektrap?

Een steek zelf wordt beschouwd als een deel van een trap. Als de trap echter uit één steek bestaat (dus uit één recht  stuk, zonder tusstenstuk) spreekt men van een steektrap.

Een steektrap die twee verdiepingen verbindt, heeft vele voordelen voor de uitstraling van uw woning of gebouw. Aangezien vele steektrappen open zijn, dus zonder onderstuk, creëert die ruimte waar een andere trap die ruimte zou doen verloren gaan.

Types van steektrappen

Bij het kiezen van steektrappen zijn er verschillende mogelijkheden.  Allereerst is het materiaal van de steektrap van belang. Zo zijn er onder andere steektrappen in metaal, hout, of andere materialen.

De steektrap kan ook open of gesloten treden hebben, met of zonder leuning. De meeste steektrappen worden tegen de muur geplaatst, maar dit is niet voor iedere steektrap een vereiste.

Als u twee niveaus in uw huis wenst te verbinden, kan dat eenvoudig gedaan worden met een steektrap.

Wanneer een steektrap gebruiken?

Een steek is een ononderbroken opeenvolging van ten minste 3 treden. Het is de bedoeling dat er twee niveaus met elkaar verbonden kunnen worden, d.m.v. een steek.

Indien het ‘een bordes’ is die de niveaus met elkaar verbind, verandert de trap van richting.

Ook bij langere trappen worden zulke ‘bordessen’ aangebracht, om de persoon te laten rusten. Vooral wanneer de persoon op leeftijd is en het iets moeilijker heeft de trap te beklimmen, kan dit geen slecht idee zijn.

Is de trap niet recht en de schreden niet parallel, spreekt men van een traparm.
Dit soort van trappen noemen we dus steektrappen.

Eens rechte steektrap is vrij geliefd bij mensen die niet zo goed meer te been zijn. Jongere mensen kiezen echter voor een doorlopende trap, zonder tussentreden. Een steektrap hoort niet in een modern design, behalve wanneer er enkele bijpassingen gebeuren.